Ветрогенератори

Целта на „Грийн Сървис Груп“ ООД е да осигури оптимална продуктивност на вашия вятърен парк с цел повишаване на производството на електроенергия чрез намаляване на закъсненията за влизане в експлоатационен режим и техническите разходи. Ние предоставяме услуги за периодични инспекции и поддръжка на главните компоненти.

Извършваме множество видове услуги, а именно:

  1. Планирани инспекции;
  2. Инспекции в края на гаранционния период (EOW);
  3. Надзор по време на инсталация;

Използваме неразрушителен контрол (NDT – Non Destructive Testing) – Методите за неразрушителен контрол (NDT) се използват за намиране на скрити или очевидни щети, тяхното разширяване и тежест, включващи:

  • Ултразвуково тестване (UT) – Това е един от методите за неразрушително тестване в промишлеността. Когато ултразвукова вълна влезе в обект и срещне дефект, част от звуковата вълна ще предизвика отражение. Отразената вълна може да бъде анализирана от предавателя и приемника, а дефектът може да бъде открит с необичайна точност.Той може също така да показва местоположението и размера на вътрешните дефекти, да измерва дебелината на материалите и така нататък.
  • Инспекция на магнитни частици (MPI) – Един от неразрушителните методи за изпитване е тестване с магнитни частици (МТ). Този метод се прилага само за изследване на намагнитими (феромагнитни) материали като желязо, кобалт и никел. Материалът, който ще се проверява, се превръща в магнит. Ако магнитното поле се изтегли над мекото желязо, намагнитването изведнъж изчезва и материалът се възстановява. Ако обаче магнитното поле се черпи от въглеродна стомана, тази функция ще продължи известно време. Откриват се напречни грешки от метода на магнитното поле, методът на електрическото поле с надлъжни грешки.Ако магнитният поток се прилага към контролната повърхност, потокът на изтичането се появява при прекъсвания на повърхността в зависимост от положението на повърхността. Междувременно, ако феромагнитните прахове се напръскат по повърхността на изследването, тези прахове се събират върху прекъсванията, като се изтегля изтичането на флюса. По този начин може да се определи местоположението на прекъсванията. Основният принцип на метода за проверка на магнитните частици е да се генерира изтичащ магнитен ток в прекъсванията на повърхността на материалите, които могат да се намагнитват, и да се съберат железните прахове, пръскани върху повърхността на материала върху тези пукнатини в материала. По принцип, този метод може да открие прекъсвания при или точно под повърхността на материала на материала.
  • Изпитване с вихрови токове (EC) – Изпитването с вихрови токове или широко известно като изпитване с вихрови токове е неразрушаващ метод за изпитване, използван за откриване на повърхностни и приповерхностни дефекти. Когато енергийната намотка се доближи до повърхността на материала, променливото магнитно поле на намотката създава вихрови токове върху материала. Тези токове са склонни да се намагнетизират срещу оригиналното магнитно поле. Импедансът на намотката близо до материала се влияе от наличието на индуцирани токове в материала. С други думи, импедансът на намотката се променя поради вихрови токове в материала, дефекти или промени в материала. Тази стойност на промяната се измерва и показва, за да покаже дефекта или вариацията на материала. По този начин се определят параметри като проводимост и пропускливост на материала.
  • Визуална инспекция (VT) – Един от често използваните методи сред неразрушаващите методи за тестване е визуалната проверка (визуална проверка, VT). Основата на процеса на визуална проверка е да се провери с човешкото око дали даден материал има грешка, пряко или непряко, като се вземат предвид предварително определени критерии и дали той изисква подобрение в производството. В края на процеса на визуална проверка се решава да се приеме, отхвърли или поправи материала.
  • Изпитване с проникващи течности (PT) – PT – контрол с проникващи течности е един от успешно прилаганите безразрушителните методи за контрол. Познат е още като капилярен метод. Чрез него се откриват повърхностни и проходни индикации (дефекти) в различни обекти от метали и неметали. Особено ефективен е при технологичен контрол на заварени съединения и различни метални конструкции и съоръжения.
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис

Безразрушителен контрол на конструкционни стомани – Стоманените конструкции могат да получат пукнатини или поради лош дизайн, претоварване на турбината или вибрации. Използваме няколко метода (главно визуални, вихрови токове и магнитни), за да намерим видими и скрити пукнатини и заварки с лошо качество. Проверяваме и резултатите от евентуални ремонти. Освен стоманените конструкции работим и върху заварки, болтове, качество на покритието и др. Също така отлетите елементи могат да бъдат тествани, ако е необходимо.

Комбинираме неразрушителен контрол с измервания на вибрациите – Вибрациите могат да доведат до повреди в задвижването, водещо до неочаквани разходи за ремонт и загуба на печалба поради оперативен престой.

поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис

SCADA анализ и мониторинг

поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис

IR Инспекции с дронове

Висококачествени изображения;
Облачно съхранение;
Преглед на целите витла;
Цялостна инспекция и класифицирани на щетите (ако има такива);
Изготвяне на подробен план и калкулация на ремонтната дейност с цел оптимизиране на разходите;
Проверени са над 800 турбини до този момент.

поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис

ROV инспекции
Remotely Operated Vehicle
Дистанционно управлявано превозно средство

ROVs са дронове, потопяеми и водоустойчиви, позволяващи на потребителите да изследват отдалечено морската среда. Тези дронове могат да се движат през подводни течения благодарение на едно или повече витла и са надеждно и ефективно решение, което спомага за намаляване на разходите за поддържане на офшорни вятърни паркове.

поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис

Доказан опит с инспекциите и ремонтите на витла:

Измервания на мълниезащитни системи (LPS);

Tap test (Тест чрез докосване) – извършване на правилна оценка на разширението и големината на щетите и за предотвратяване на “скрити” щети;

Състояние на защитата на предния ръб (LEP-системи);

Ремонт на повърхности;

Структурни ремонти;

Почистване.

поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис

С въжен достъп имаме възможността да изпълняваме
лесно ремонтните дейности (отвътре и отвън)

поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис
поддръжка на ветрогенератори - Грийн Сървис