Пакетни цени за поддръжка на фотоволтаични централи 2024 г.

„Грийн Сървис Груп“ ООД предлага комплексни услуги за поддръжка на фотоволтаични централи. Услугата гарантира, че вашите фотоволтаични системи работят на оптимални нива.

Услугата за поддръжка на фотоволтаични централи включва периодични посещения и профилактики, с цел проверка на изправността на всички компоненти, идентифициране и разрешаване на всички потенциални проблеми и тяхното отстраняване преди да окажат влияние на ефективността на централата.

Нашият екип от експерти използва най-новите инструменти и висококачествена техника, за да поддържа безпроблемната работа на вашите фотоволтаични инсталации. Правилната поддръжка повишава експлоатационната годност и ефективност на централите и гарантира, че получавате максимална възвръщаемост на вашата инвестиция.

Независимо дали имате нужда от рутинна поддръжка или спешни ремонти, ние сме на разположение, за да ви помогнем да поддържате вашите фотоволтаични централи работещи при максимална производителност.

“Грийн Сървис Груп” ООД освен поддръжка на фотоволтаични централи извършва и планови ремонти на ФЕЦ, като подмяна на соларни панели с по-високо технологични, подмяна на инвертори и разширяване на мощности.

Всички посещения на фотоволтаичните централи се извършват по предварителен график, съгласуван между нашия екип и възложителя.

Разгледайте нашите пакетни предложения за поддръжка на фотоволтаични централи или се свържете с нас от формата за запитване по-долу за индивидуална консултация. 

Абонаментни пакети 2024

Пакет
Standard

I. Превантивна поддръжка – до 2 пъти годишно.

II. Почистване на растителността – до 2 пъти годишно.

III. Измиване на фотоволтаични модули – до 2 пъти годишно.

Цена 33 лв./kW
за година без ДДС

Пакет
Premium

I. Превантивна поддръжка – до 2 пъти годишно.

II. Почистване на растителността – до 2 пъти годишно.

III. Измиване на фотоволтаични модули – до 2 пъти годишно.

IV. Измервания – до 1 път годишно.

V. Термогеографска инспекция – до 1 път годишно.

Цена 43 лв./kW
за година без ДДС

Пакет
VIP

I. Превантивна поддръжка – до 2 пъти годишно.

II. Почистване на растителността – до 2 пъти годишно.

III. Измиване на фотоволтаични модули – до 2 пъти годишно.

IV. Измервания – до 1 път годишно.

V. Термогеографска инспекция – до 1 път годишно.

VI. Коригираща поддръжка – ремонти.

VII. Докладване.

VIII. Наблюдение и охрана.

 

Цена 58 лв./kW
за година без ДДС

Подробно описание на пакетите за поддръжка на фотоволтаични централи.

Пакет
Standard

I. Превантивна поддръжка – до 2 пъти годишно – включва:

1. Проверка на монтажа на соларните панели

 • Визуална проверка на панелите.
 • Проверка на здравина на планки и болтове.

2. Проверка на конструкцията

 • Визуална проверка на конструкцията
 • Проверка за дефекти
 • Проверка на основи
 • Проверка на бетон блокчета
 • Проверка на болтови връзки

3. Проверка на кабелните трасета

 • Визуална проверка на кабелните трасета.
 • Проверка за наличие на нагар.
 • Проверка за нарушена изолация.

4. Проверка на кабелните връзки

 • Визуална проверка на кабелните връзки
 • Проверка за наличие на нагар
 • Проверка за стопени връзки.

5. Проверка на заземителната система

 • Визуална проверка на заземителната система
 • Проверка на заземителни клеми
 • Проверка на болтови връзки.
 1. Проверка на табла за постоянен и променлив ток
 • Визуална проверка на табла
 • Замерване за правилно функциониране
 1. Инспекция на инвертори
 • Почистване от прах и отпадъци.
 • Актуализация на софтуер
 • Преглед за аларми.
 • Преглед на комуникация.
 • Анализ на данни.

8. Визуална инспекция ограда на парка и докладване по открити нарушения по целостта и.

II. Почистване на растителността – до 2 пъти годишно.

1. Механично – с тример или косачка (до 2 пъти годишно)

2. Пръскане с хербицид след окосяването (до един път годишно)

3. Изграждане на просека по периметъра с хербицид или механично за предпазване от горски пожари.

4. Тревата не се извозва от парка.

III. Измиване на фотоволтаични модули със специализирана техника – до 2 пъти годишно.

1. Измиване на фотоволтаичните модули (период: май и септември)

Цена 32лв./kW
за година без ДДС

Пакет
Premium

I. Превантивна поддръжка – до 2 пъти годишно – включва:

1. Проверка на монтажа на соларните панели

 • Визуална проверка на панелите.
 • Проверка на здравина на планки и болтове.

2. Проверка на конструкцията

 • Визуална проверка на конструкцията
 • Проверка за дефекти
 • Проверка на основи
 • Проверка на бетон блокчета
 • Проверка на болтови връзки

3. Проверка на кабелните трасета

 • Визуална проверка на кабелните трасета.
 • Проверка за наличие на нагар.
 • Проверка за нарушена изолация.

4. Проверка на кабелните връзки

 • Визуална проверка на кабелните връзки
 • Проверка за наличие на нагар
 • Проверка за стопени връзки.

5. Проверка на заземителната система

 • Визуална проверка на заземителната система
 • Проверка на заземителни клеми
 • Проверка на болтови връзки.
 1. Проверка на табла за постоянен и променлив ток
 • Визуална проверка на табла
 • Замерване за правилно функциониране
 1. Инспекция на инвертори
 • Почистване от прах и отпадъци.
 • Актуализация на софтуер
 • Преглед за аларми.
 • Преглед на комуникация.
 • Анализ на данни.

8. Проверка на система за видео наблюдение (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

9. Проверка на система за сигурност (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

10. Визуална инспекция ограда на парка и докладване по открити нарушения по целостта и.

11. Инспекция на метеорологична станция на централата (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

12. Инспекция на система за резервно захранване. (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

13. Проверка на трафопостове и връзките в тях.

14. Проверка на климатична система в случай, че оборудването е монтирано в помещение.

II. Почистване на растителността – до 2 пъти годишно.

1. Механично – с тример или косачка (до 2 пъти годишно)

2. Пръскане с хербицид след окосяването (до един път годишно)

3. Изграждане на просека по периметъра с хербицид или механично за предпазване от горски пожари.

4. Тревата не се извозва от парка.

III. Измиване на фотоволтаични модули със специализирана техника – до 2 пъти годишно.

1. Измиване на фотоволтаичните модули (период: май и септември)

IV. Измервания – до 1 път годишно.

1. Измерване на заземяване.

2. Измерване на изолационното съпротивление на кабели за постоянен и променлив ток.

3. Измерване на мълниезащитата.

V. Термогеографска инспекция – до 1 път годишно.

1. След всяка сесия за профилактична поддръжка, клиентът получава пълен набор от снимки в цифров вид и подробен доклад.

Цена 43 лв./kW
за година без ДДС

Пакет
VIP

I. Превантивна поддръжка – до 2 пъти годишно – включва:

1. Проверка на монтажа на соларните панели

 • Визуална проверка на панелите.
 • Проверка на здравина на планки и болтове.

2. Проверка на конструкцията

 • Визуална проверка на конструкцията
 • Проверка за дефекти
 • Проверка на основи
 • Проверка на бетон блокчета
 • Проверка на болтови връзки

3. Проверка на кабелните трасета

 • Визуална проверка на кабелните трасета.
 • Проверка за наличие на нагар.
 • Проверка за нарушена изолация.

4. Проверка на кабелните връзки

 • Визуална проверка на кабелните връзки
 • Проверка за наличие на нагар
 • Проверка за стопени връзки.

5. Проверка на заземителната система

 • Визуална проверка на заземителната система
 • Проверка на заземителни клеми
 • Проверка на болтови връзки.
 1. Проверка на табла за постоянен и променлив ток
 • Визуална проверка на табла
 • Замерване за правилно функциониране
 1. Инспекция на инвертори
 • Почистване от прах и отпадъци.
 • Актуализация на софтуер
 • Преглед за аларми.
 • Преглед на комуникация.
 • Анализ на данни.

8. Проверка на система за видео наблюдение (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

9. Проверка на система за сигурност (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

10. Визуална инспекция ограда на парка и докладване по открити нарушения по целостта и.

11. Инспекция на метеорологична станция на централата (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

12. Инспекция на система за резервно захранване. (в случай, че има такъв тип система и ни бъде предоставен достъп за нея).

13. Проверка на трафопостове и връзките в тях.

14. Проверка на климатична система в случай, че оборудването е монтирано в помещение.

II. Почистване на растителността – до 2 пъти годишно.

1. Механично – с тример или косачка (до 2 пъти годишно)

2. Пръскане с хербицид след окосяването (до един път годишно)

3. Изграждане на просека по периметъра с хербицид или механично за предпазване от горски пожари.

4. Тревата не се извозва от парка.

III. Измиване на фотоволтаични модули със специализирана техника – до 2 пъти годишно.

1. Измиване на фотоволтаичните модули (период: май и септември)

2. Поставяне на НАНО ПОКРИТИЕ с 40% отстъпка от пазарната цена към момента (услугата се извършва при желание на възложителя и е предмет на анекс към договора)

IV. Измервания – до 1 път годишно.

1. Измерване на заземяване.

2. Измерване на изолационното съпротивление на кабели за постоянен и променлив ток.

3. Измерване на мълниезащитата.

V. Термогеографска инспекция – до 1 път годишно.

1. След всяка сесия за профилактична поддръжка, клиентът получава пълен набор от снимки в цифров вид и подробен доклад.

VI. Коригираща поддръжка – ремонт и аварийно реагиране.

1. Гарантира по всяко време, че капацитетът за производство на енергия е на максималното експлоатационно ниво.

2. Предприема действия при всички случай на повреда на системите.

3. Реагира и започва процедури за отстраняване на повредите в определени предварително уговорени срокове.

4. Положеният труд по процедури за подмяна на дефектиралото оборудване / материали, които са в обхвата на фирмата са безплатни.

5. Поема цялата комуникация с гаранционния сервиз и осъществява възможно най-скоро подмяната на оборудване / материали.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Благодарение на 11-те екипа и цялостното покритие в цяла България, аварийното реагиране става по следния начин:

При подаване на сигнал или констатация от нашия мониторинг за дефектирал компонент от ел. частта в рамките на работния ден се извършва организация и до края на следващия работен ден аварията е отстранена. (При условие, че нужните ни компоненти са на територията на парка)

VII. Докладване.

1. Водене на пълна документация за всички операции и дейностите по поддръжка.

2. Подготовка на месечни и годишни доклади.

VIII. Наблюдение и охрана.

1. Ежедневно наблюдение на производството на парка.

2. Създаване на доклад за инцидент в случай на повреда.

3. Непосредствено докладване на собственика чрез съответната система за дистанционно наблюдение.

4. Информиране в рамките на час при актуализация от страна на инженерите на обслужващия на повредата.

5. Координиране на изпълнителите и подизпълнителите, необходими за отстраняване на повредата.

6. Администриране на корекциите на повредите.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Поради спецификата на всеки един обект, частта с охраната и видео наблюдението може да доведе до корекция н пакетната цена, за което двете страни се договарят в отделен анекс към основния договор.

Цена 58 лв./kW
за година без ДДС

  Ако имате въпроси или предложения можете да се свържете с нас на:

  Лилия Василева

  Оперативен мениджър

  тел. 0877 88 15 12

  email: sales@green-service.bg

  Ивайло Раднев

  Поддръжка

  тел. 0878 88 18 15 ; тел. 0895 66 20 55

  email: contact@2dbg.org

  Маринела Балевска

  Обучение

  тел. 0894 37 96 95

  email: administration@2dbg.org

  Николай Кадънков

  Охрана

  тел. 0877 19 19 09

  email: Nkadankov@securityprotect.bg

  Кристияна Калашникова

  Ветрогенератори

  тел. 0899 89 07 08

  email: antonova.kalashnikova@gmail.com

  Георги Наумов

  Управител големи ВЕИ проекти

  тел. 0896 66 44 38

  email: gnaumoff@gmail.com